Trường mầm non Hoa Sen có:

- Diện tích toàn trường: 5302m2

- Phòng học: 2 nhà 2 tầng với 14 phòng học

- Bếp ăn bán trú: 01.

- Sân chơi , có đầy đủ 5 loại đồ chơi ngoài trời trở lên

- Đủ các phòng chức năng.

Nhà trường có 14 nhóm lớp, trong đó:

- Nhà trẻ: 3 lớp

- Mẫu giáo 3-4 tuổi: 3 lớp

- Mẫu giáo 4-5 tuổi: 4 lớp

- mẫu giáo 5-6 tuổi: 4 lớp