Họ tên: Đặng Thị Nhiễu

Chức vụ: GV - Tổ trưởng tổ CM1

SĐT: 0981140466

Email: nhieuduongvuong@gmail.com

 

 

Họ tên :Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Giáo viên -Tổ CM1

SĐT: 0974826579

Email:

Họ tên: Đỗ Thị Thùy

Chức vụ: Giáo viên -Tổ CM1

SĐT: 0989306226

Email:

 

Họ tên: Hoàng Thị Nhung

Chức vụ: Giáo viên -Tổ CM1

SĐT: 0386167489

Email: 

Họ tên: Bùi Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ CM2

SĐT: 0332498661

Email: 

Họ tên: Lê Thị Thủy

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ CM1

SĐT: 0376217321

Email: lethuymamnonhoasentt@gmail.com

Họ tên: Trịnh Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ CM2

SĐT: 0971204912

Email: trinhanhmntt88@gmail.com

DSC04426.JPG

Họ tên: Hoàng Hải Yến

Chức vụ: Giáo viên -Tổ CM2

SĐT: 0972858228

Email: yenanhcuong@gmail.com

Họ tên: An Thị Hoa

Chức vụ: Giáo viên -Tổ CM2

SĐT: 0342831861

Email: toilahoalu@gmail.com

Họ tên: Đoàn Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng tổ CM3

SĐT: 0972443794

Email: maithuy.mn@gmail.com

 

Họ tên: Vũ Thúy Liễu

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng tổ CM4

SĐT: 0968195199

Email: vuthuylieu87@gmail.com

Họ tên: Hoàng Kim Phượng

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM4

SĐT: 0982775182

Email: dangtueminh57@gmail.com

 

Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM4

SĐT: 0975414325

Email: khanhngoc325@gmail.com

Họ tên: Lê Thị Dung

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM4

SĐT: 0378560312

Email: hoaphudung0508@gmail.com

Họ tên: Nông Thị Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM4

SĐT: 0978066339

Email: nonglinhmntt@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM4

SĐT: 0353716307

Email: nguyenthithumnttdt@gmail.com

Họ tên: Trần Thị Thanh Thương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM4

SĐT: 0985769628

Email: thuongthuong628@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng tổ văn phòng

SĐT: 0981140567

Email: phamquanglinh.ht@gmail.com

Họ tên: Trần Thị Thúy Hường

Chức vụ: NV y tế -Tổ phó tổ VP

SĐT: 0986753108

Email: tranthuyhuongyt@gmail.com

Họ tên: Chu Thị Tân

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM3

SĐT: 0969047573

Email: chutan0204@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM3

SĐT: 0972971622

Email: huongviet554@gmail.com

 

Họ tên: Dương Thị Quyên

Chức vụ: Giáo viên -Tổ  CM3

SĐT: 0389468221

Email: Duong.quyen87tn@gmail.com

Họ tên: Phạm Thị Chi

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ CM3

SĐT: 0368133742

Email: chimamnonttdaitu@gmail.com

Họ tên: Đỗ Mạnh Hùng

Chức vụ: Kế toán

SĐT: 0915234828

Email: dohung68@gmail.com

Họ tên: Trần Thị Hà

Chức vụ: Giáo viên -Tổ CM3

SĐT: 0976178629

Email: haphuong190185@gmail.com