Friday, 25/06/2021 - 10:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại trường mầm non Hoa Sen năm 2021

 

 

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Số: 02/KH-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 10 tháng 01  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại trường mầm non Hoa Sen năm 2021

         

 

Thực hiện Thông báo số 05/TB-BCĐ ngày 08/01/2021 của BCĐ phòng chống dịch huyện Đại Từ;

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND Thị Trấn Hùng Sơn, Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn năm 2021;

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh covid, sẵn sàng các phương án, tình huống phòng, chống dịch.

- Cung cấp các thông tin truyền thông cơ bản về dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới cho cán bộ, viên chức, học sinh, phụ hunh trong toàn trường, từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các dấu hiệu của dịch bệnh, xử lý kịp thời ngăn chặn dịch bệnh không để dịch bệnh Covid-19 không để dịch lây lan trong trường học.

2. Mục tiêu cụ thể theo tình huống dịch:

2.1. Tình huống 1: Khi chưa ghi nhận ca bệnh xác định.

- Yêu cầu phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ đầu tiên để cách ly, phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm chẩn đoán xác định sớm ca bệnh không để dịch xâm phập vào cộng đồng.

2.2. Tình huống 2: Khi có ca bệnh xác định và chưa lây lan rộng ra cộng đồng.

- Yêu cầu phối hợp để phát hiện ngay các ca bệnh nghi ngờ, ca mới mắc người tiếp xúc gần, tổ chức cách ly y tế, phối hợp xử lý triệt để ổ dịch để hạn chế tối đa khả năng dịch lan rộng ra cộng đồng.

2.3. Tình huống 3: Khi dịch lây lan rộng ra cộng đồng.

- Yêu cầu duy trì để phát hiện sớm các ổ dịch mới để xử lý, duy trì khống chế các ổ dịch cũ, hạn chế tối đa dịch bùng phát, lan tràn trong cộng đồng.

II. Nội dung các hoạt động

1. Tình huống 1: Khi chưa ghi nhận ca bệnh xác định.

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống Covid-19 trong tình hình mới.

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong trường và cộng đồng nhận biết về bệnh dịch, không hoang mang, lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, Hướng dẫn giáo viên vệ sinh khử khuẩn đồ dùng đồ chơi bằng Cloramim B tại các phòng học, phòng làm việc.

- Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường, tăng cường sự kết nối chặt chẽ thông tin giữa gia đình và nhà trường về tình hình bệnh tật liên quan đến bệnh Covid-19 để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ cho cơ quan y tế và báo cáo và xử lý kịp thời.

- Mỗi CBGVNV và học sinh thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế ( Khẩu trang –Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang y tế, che miệng mũi khi ho và hắt hơi…tăng cường sức khỏe và khả năng phòng bệnh bằng cách ăn uống đủ chất, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, thức ăn có nhiều vi-ta-min; Có chế độ làm việc, sinh hoạt, luyện tập thể dục, thể thao và nghỉ ngơi hợp lý.

- Bổ sung thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng dịch.

- Tổ chức truyền thông phòng chống dịch bệnh thường xuyên.

2. Tình huống 2: Khi có ca bệnh xác định và chưa lây lan rộng ra cộng đồng.

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch thường trực hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động.

- Thực hiện triển khai các biện pháp cách ly y tế, phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc gần với ca bệnh xác định; điều tra theo dõi chặt chẽ sức khỏe các trường hợp tiếp xúc.

- Khi có trường hợp mắc bệnh dịch đầu tiên, nhà trường phải thực hiện đúng các biện pháp cách ly và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế. Phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan Y tế để cách ly, xử lý ổ dịch và điều trị kịp thời.

- Khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện cách ly tại nhà trường,  phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo các điều kiện cơ bản trong khu cách ly.

- Khi có người nghi bị các bệnh cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời, không để bệnh lây lan ra người thân và cộng đồng.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tai trường.

- Liên hệ kịp thời với cha mẹ học sinh đang được cách ly để họ yên tâm và phối hợp cùng nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp các thông tin để người dân không hoang mang, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế ( Khẩu trang –Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

- Luôn đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng dịch.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời.

3. Tình huống 3: Khi dịch lây lan rộng ra cộng đồng.

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch thường trực hàng ngày hoặc đột xuất để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động.

- Thực hiện triển khai các biện pháp cách ly y tế, phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu xứt nghiệm các trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc gần với ca bệnh xác định; điều tra theo dõi chặt chẽ sức khỏe các trường hợp tiếp xúc.

- Nhà trường phải thực hiện đúng các biện pháp cách ly và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế. Phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan Y tế để cách ly, xử lý ổ dịch và điều trị kịp thời.

- Khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện cách ly tại nhà trường,  phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo các điều kiện cơ bản trong khu cách ly.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tai trường.

- Liên hệ kịp thời với cha mẹ học sinh đang được cách ly để họ yên tâm và phối hợp cùng nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp các thông tin để người dân không hoang mang, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế ( Khẩu trang –Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

- Luôn đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng dịch.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời.

III. Giải pháp thực hiện

1. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe:

- Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, trong nhà trường các biện pháp phòng và chống bệnh như thực hiện 5K, từ đó có khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh Covid-19

2. Các giải pháp giảm mắc:

- Tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh giám sát theo dõi những trường hợp cúm, ho  sốt, khó thở tại nhà trường .

- Tặng cường công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà trường.

- Luôn đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng dịch.

3. Phối hợp liên ngành:

- Làm tốt công tác phối hợp giữa Trung tâm Y tế, Bệnh viện, Đoàn thanh niên, y tế nhà trường và các đơn vị liên quan để phát hiện sớm, cách ly và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thực hiện theo dõi sức khỏe học sinh,thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện cách ly, và khai báo y tế khi cần thiết.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh của nhà trường.

- Quán triệt cán bộ giáo viên tuyệt đối không đưa tin, tham gia chia sẻ các thông tin không chính thống lên mạng xã hội về dịch bệnh gây hoang mang cho cộng đồng.

- Giao nhiệm vụ cho cán bộ Y tế học đường theo dõi các tin tức cảnh báo về tình hình dịch bệnh ở thế giới, trong nước và ở địa phương.

- Chủ động xây dựng kinh phí phục vụ cho công tác chống bệnh dịch khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân tốt cho trẻ.

- Theo dõi tình hình dịch bệnh lựa chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, đảm bảo đủ nước nóng phục vụ trẻ.

- Làm tốt công tác phối hợp giữa Trung tâm Y tế, Bệnh viện, Đoàn thanh niên, y tế nhà trường và các đơn vị liên quan để phát hiện sớm, cách ly và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Luôn giữ mối liên hệ để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

- Đóng và mở cửa trường học khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Nhân viên y tế học đường.

- Thực hiện nội dung công việc do Ban chỉ đạo phòng chống dịch phân công.

- Theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để phối hợp xử lý triệt để ổ dịch.

- Báo cáo kịp thời với Ban Giám hiệu, xin ý kiến chỉ đạo (Khi phát hiện nghi ngờ có bệnh dịch nguy hiểm)

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong nhà trường. Báo cáo thường xuyên và khẩn cấp cho cơ quan Y tế  và cơ quan quản lý cấp trên về tình hình phòng chống dịch ở nhà trường.

- Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, trong nhà trường nâng cao nhận thức được tác hại và ảnh hưởng của các bệnh dịch và cách phòng và chống bệnh dịch khi có bệnh dịch xảy ra trong nhà trường, từ đó có khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh Covid-19

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và cơ số thuốc phòng chống các bệnh dịch có thể xảy ra trong nhà trường

- Tăng cường công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn, kiểm tra, giám sát các bệnh dịch  trong toàn trường.

- Cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, cán bộ nhân viên nhà trường

- Chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh kịp thời, khống chế các bệnh dịch khi có bệnh xuất hiện trong nhà trường.

- Thông tin kịp thời đến ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch, về diễn biến bệnh dịch trong nhà trường.

4. Giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh.

- Thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tới phụ huynh học sinh bằng cách đeo khẩu trang y tế, rửa tay bằng xà phòng, tránh đến nơi đông người, phối hợp khai báo y tế…

- Tự theo dõi sức khỏe hàng ngày của mình để phát hiện triệu chứng bệnh. Nếu có biểu hiện bệnh thì thông báo cho nhà trường, Y tế trường học, Y tế xã để được tư vấn, khám xác định và thực hiện cách ly khi cần thiết.

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm ghi nhận, theo dõi, phát hiện các trường hợp nghi vấn. Báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường và cơ quan Y tế trường học, chẩn đoán xác định và tiến hành các biện pháp cách ly, xử lý kịp thời.

- GVCN lớp liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để phát hiện các trường hợp con em nghỉ học mắc bệnh.

- Tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường tại các nhà trường, gia đình và cộng đồng.

- Thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 khi được nhà trường điều động.

- Phụ huynh phối hợp thực hiện theo dõi sức khỏe con em mình,thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện cách ly, và khai báo y tế khi cần thiết.

Trên đây là kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 của trường mầm non Hoa Sen, đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Tổ, bộ phận (T/hiện);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trương Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 38
Tháng 06 : 1.300
Năm 2021 : 9.877