Friday, 07/10/2022 - 03:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Thông báo Về việc Nghỉ ngày 30/4/2021 và 1/5/ 2021; phân công cán bộ trực trường

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

Số: 75 /TB- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Thị trấn Hùng Sơn, ngày  26 tháng 4  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ ngày 30/4/2021 và 1/5/ 2021; phân công cán bộ trực trường

         

Thực hiện công văn số 246/CV – PGD -KHNS ngày 19/04/2021 về việc Nghỉ dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2021 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Trường Mầm non Hoa Sen phân công cán bộ trực trường. Thông báo tới các cơ quan, CBGV,NV; các bậc phụ huynh học sinh trong những ngày nghỉ lễ gồm những nội dung sau:

1. Thời gian nghỉ: 04 ngày

- Từ ( thứ 6)  ngày 30/04/2021  đến hết (thứ 2) ngày 03/05/2021.

2. Thời gian đón trẻ và làm việc sau ngày nghỉ lễ: Từ (Thứ 3) ngày 04/05/2021 nhà trường làm việc bình thường theo quy định làm việc mùa hè.

3. Phân công trực trường trong những ngày nghỉ lễ:

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

       Thứ 6

Ngày 30/4/2021

Trương Thị Hương

Dương Đình Hậu

Hiệu trưởng

NV Bảo vệ

0388568555

0962126335

 

Thứ 7

Ngày 01/5/2021

Trương Thị Hương

Dương Đình Hậu

Hiệu trưởng

NV Bảo vệ

0388568555

0962126335

 

Chủ nhật

Ngày 02/5/2021

Nguyễn T Thanh Xuân

Dương Đình Hậu

P.Hiệu trưởng

NV Bảo vệ

0986517946

0962126335

 

Thứ 2

Ngày 03/5/2021

Hoàng Thị Thảo

Dương Đình Hậu

P.Hiệu trưởng

NV Bảo vệ

0986059846

0962126335

 

Vậy Trường Mầm non Hoa Sen Thông báo tới CBGV – NV; các cơ quan; Phụ huynh học sinh được biết để liên hệ công tác, Phụ huynh học sinh quan tâm trông con ở nhà an toàn trong các ngày nghỉ, cho con đi học bình thường theo Thông báo trên; các đ/c cán bộ, nhân viên được phân công trực trường nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Cơ quan, đơn vị;

- Phụ huynh học sinh;

- Trường MN  thực hiện;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Hương

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 422
Tháng 10 : 1.808
Năm 2022 : 23.717