Friday, 07/10/2022 - 02:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Biên bản công khai các loại quỹ thỏa thuận đóng góp của cha mẹ

PHÒNG GD  ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 22 tháng 09 năm 2019

 

 

BIÊN BẢN MỞ CÔNG KHAI

Các khoản thỏa thuận đóng góp của cha mẹ học sinh

Năm học 2019 - 2020

 

* Thời gian: 07h ngày 22 tháng 9 năm 2019.

* Địa điểm: Tại Trường Mầm non Hoa Sen

* Thành phần gồm:

- Đ/c Trương Thị Hương - Hiệu trưởng

- Đ/c  Hoàng Thị Thảo – Phó hiệu trưởng - CTCĐ

- Đ/c Đoàn Thị Thúy  - Thư ký hội đồng

- Đ/c Đỗ Mạnh Hùng – Kế toán.

- Ông: Hoàng Xuân Đề – BĐ DCMHS

- Các đ/c CBGV,NV trong nhà trường: 26/26 người.

I. Nội dung: 

- Căn cứ vào Kế hoạch số: 100/KH – TrMN – BĐ DCMHS ngày 25/8/2019 về việc xây dựng Kế hoạch thu – chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020.

- Đồng chí Hiệu trưởng thông qua Kế hoạch thu – chi các khoản đóng góp, của cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020, sau khi đã được các cấp quản lý phê duyệt Công khai để CBGV,NV trong nhà trường và cha mẹ học sinh được biết.

1. Tiến hành lập biên bản về việc công khai số: 100/KH – TrMN – BĐ DCMHS ngày 25/8/2019 về việc xây dựng Kế hoạch thu – chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020. ( Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 22/09/2019 đến 22/10/2019. Tại bảng ba công khai của nhà trường. Trong thời gian công khai, kính mong các bậc phụ huynh quan tâm các nội dung trong Kế hoạch.

Sau thời gian công khai nhà trường không nhận được các phản hồi của cha mẹ học sinh, nhà trường tiến hành thực hiện thu – chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh theo Kế hoạch.

Biên bản được thông qua cho các thành phần nghe và nhất trí 100% với các nội dung trên./.

THƯ KÝ

 

 

Đoàn Thị Thúy

BĐ DCMHỌC SINH

 

 

Hoàng Xuân Đề

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trương Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD  ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 22 tháng 10  năm 2019

 

 

BIÊN BẢN KẾT THÚC CÔNG KHAI

Các khoản thỏa thuận đóng góp của cha mẹ học sinh

Năm học 2019 - 2020

 

* Thời gian: 17h ngày 22 tháng 10 năm 2019.

 

* Địa điểm: Tại Trường Mầm non Hoa Sen

Trường MN Hoa Sen tiến hành lập biên bản kết thúc công khai các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020. Đã được niêm yết tại bảng ba công khai của nhà trường.

* Thành phần lập biên bản gồm:

* Thành phần gồm:

- Đ/c Trương Thị Hương - Hiệu trưởng

- Đ/c  Hoàng Thị Thảo – Phó hiệu trưởng - CTCĐ

- Đ/c Đoàn Thị Thúy  - Thư ký hội đồng

- Đ/c Đỗ Mạnh Hùng – Kế toán.

- Ông: Hoàng Xuân Đề – BĐ DCMHS

- Các đ/c CBGV,NV trong nhà trường: 26/26 người.

1. Nội dung: Tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020.

Được công khai tại bảng ba công khai của nhà trường (Từ ngày 22/9/2019 đến 22/10/2019) Trong thời gian công khai 1 tháng không có ý kiến gì khác cần giải trình đối với Kế hoạch số: 100/KH – TrMN – BĐ DCMHS ngày 25/8/2019về việc xây dựng Kế hoạch thu – chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020.

Biên bản lập xong hồi 17h 30 cùng ngày đã được thông qua cho các thành phần nghe và nhất trí 100% với các nội dung trên./.

 

THƯ KÝ

 

 

Đoàn Thị Thúy

BĐ DCM HỌC SINH

 

 

Hoàng Xuân Đề

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trương Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 422
Tháng 10 : 1.808
Năm 2022 : 23.717