Friday, 07/10/2022 - 04:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Bình xét thi đua năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số 348/PGDĐT-TĐKT ngày 15/5/2019 của phòng GDĐT Đại Từ v/v Hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, kết quả bình xét thi đua của các tổ chuyên môn. Trường Mầm non Hoa sen tiến hành bình xét thi đua, lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua.

1. Thông qua các tiêu chí quy định theo Hướng dẫn số 191/HD – PGD Đại Từ ngày 24/3/2016. Thực hiện đúng quy trình bình xét danh hiệu thi đua cá nhân năm học 2018 – 2019

- Thông qua danh sách đăng ký thi đua cá nhân đầu năm học;

- Thông qua kết quả 4 đợt thi đua của cá nhân trong năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào tiêu chí bình bầu danh hiệu LĐTT. Căn cứ vào danh hiệu cá nhân đăng ký đầu năm học và kết quả thực hiện qua 4 đợt thi đua của từng cá nhân trong năm học;

Căn cứ kết quả bình xét danh hiệu thi đua cá nhân của các tổ chuyên môn năm học 2018 - 2019.

* Tổng số CBGV,NV: 36 đ/c

- Danh hiệu LĐTT: 34 đ/c trong đó

+ Danh hiệu CSTĐ: 04 đ/c;

- Hoàn thành nhiệm vụ: 02 đ/c.

* Tổng số CBGV,NV 36 đ/c: Có mặt 36 đ/c ;

2. Bầu ban kiểm phiếu.

- Đ/c: Vũ Thúy Liễu – Trưởng Ban

- Đ/c: Đỗ Mạnh Hùng - Thư ký

- Đ/c: Đỗ Thị Thùy - Ủy viên

Trường mầm non Hoa Sen tiến hành bình xét bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu LĐTT cho các cá nhân có tên sau.

3. Bầu danh hiệu lao động tiên tiến:

STT

Họ và tên

 

Số phiếu bầu

Tỷ lệ %

Kết quả

1

Trương Thị Hương

36/36

100%

Đạt LĐTT

2

Hoàng Thị Thảo

36/36

100%

Đạt LĐTT

3

Trần Thị Quý

36/36

100%

Đạt LĐTT

4

Nguyễn Thị Thanh Xuân

36/36

100%

Đạt LĐTT

5

Trần Thị Thúy Hường

36/36

100%

Đạt LĐTT

6

Nông Thị Linh

36/36

100%

Đạt LĐTT

7

Hoàng Kim Phượng

36/36

100%

Đạt LĐTT

8

Trần Thị Hà

36/36

100%

Đạt LĐTT

9

Nguyễn Thị Thu

36/36

100%

Đạt LĐTT

10

Trần Thị Thanh Thương

36/36

100%

Đạt LĐTT

11

Đỗ Thị Thùy

36/36

100%

Đạt LĐTT

12

Lê Thị Thủy

36/36

100%

Đạt LĐTT

13

Hoàng Thị Nhung

36/36

100%

Đạt LĐTT

14

Chu Thị Tân

36/36

100%

Đạt LĐTT

15

Bùi Thị Hương

36/36

100%

Đạt LĐTT

16

Nguyễn Thị Kim Hoa

36/36

100%

Đạt LĐTT

17

Đoàn Thị Thúy

36/36

100%

Đạt LĐTT

18

Phạm Thị Chi

36/36

100%

Đạt LĐTT

19

Trịnh Thị Ngọc Ánh

36/36

100%

Đạt LĐTT

20

Dương Thị Quyên

36/36

100%

Đạt LĐTT

21

Nguyễn Thị Hương

36/36

100%

Đạt LĐTT

22

Nguyễn Thị Giáp

36/36

100%

Đạt LĐTT

23

Vũ Thúy Liễu

36/36

100%

Đạt LĐTT

24

Trương Thị Huế

36/36

100%

Đạt LĐTT

25

Cao Minh Huyền

36/36

100%

Đạt LĐTT

26

Đàm Thị Kim Thùy

36/36

100%

Đạt LĐTT

27

Phan Thị Xuyến

35/36

97,2%

Đạt LĐTT

28

Nguyễn Kiều Trang

36/36

100%

Đạt LĐTT

29

Đặng Phương Hoa

36/36

100%

Đạt LĐTT

30

Lê Thị Dung

36/36

100%

Đạt LĐTT

31

An Thị Hoa

35/36

97.2%

Đạt LĐTT

32

Nguyễn Thị Nhung

36/36

100%

Đạt LĐTT

33

Nguyễn Thị Hải Yến

36/36

100%

Đạt LĐTT

34

Đặng Thị Nhiễu

36/36

100%

Đạt LĐTT

* Kết luận:

- 34/34 = 100% đ/c đạt số phiếu tín nhiệm LĐTT năm học 2018 – 2019.

4. Bầu danh hiệu chiến sỹ thi đua:

* Bầu ban kiểm phiếu.

- Đ/c: Vũ Thúy Liễu – Trưởng Ban

- Đ/c: Đỗ Mạnh Hùng - Thư ký

- Đ/c: Đỗ Thị Thùy - Ủy viên

* Tổng số CBGV,NV 36 đ/c: Có mặt 36 đ/c;

Căn cứ vào kết quả bình xét danh hiệu LĐTT – Căn cứ vào các tiêu chuẩn danh hiệu CSTĐ nhà trường đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu CSTĐ cho các đ/c có tên sau và kết quả đạt được:

 

STT

Họ và tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ %

Kết quả

1

An Thị Hoa

28/36

77,8%

Đạt CSTĐ

2

Nguyễn Thị Hải Yến

34/36

94,4%

Đạt CSTĐ

3

Đặng Thị Nhiễu

32/36

88,9%

Đạt CSTĐ

4

Lê Thị Dung

28/36

77,8 %

Đạt CSTĐ

5

Nguyễn Thị Nhung

22/36

61,1%

Không đạt

* Kết luận:

- 4/5 đ/c đạt số phiếu tín nhiệm CSTĐ năm học 2018 – 2019.

5. Kết luận chung:

- LĐTT: 34 đ/c đạt = 94,4%.

- CSTĐ: 04 đ/c = 11,8%

* Hoàn thành nhiệm vụ: 02 đ/c

- Đ/c Đỗ Mạnh Hùng – Kế toán

- Đ/c Hoàng Hải Yến – Giáo viên

* Một số hình ảnh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 422
Tháng 10 : 1.808
Năm 2022 : 23.717