Monday, 10/05/2021 - 03:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Ke hoach truc tet nguyen dan 2017

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯƠNG MẦM NON HOA SEN

 


Số 01 /KH - TRMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thị trấn Hùng Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM  2017

Từ ngày 25/1 đến hết ngày 02/2/2017 ( Tức 28/12 hết ngày 6/1) 9 ngày

 

Thực hiện Chỉ thi số 02/ UBND, ngày 06/01/2017 của UBND Huyện Đại Từ  Từ về việc thực hiện tổ chức đón tết nguyên đán Đinh dậu năm 2017; Thông báo số 59/ TB – SGDĐT ngày 11/1/2017 về thời gian nghỉ tết âm lịc. Trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch trực tết nguyên đán như sau:

 

Ca trực

Họ và tên

Nhiệm vụ

Ngày trực

Ghi chú

SĐT

 

1

1.Trương Thị Hương

Tổ trưởng

Thứ 4

ngày 25/01/2017

( tức ngày 28 tết)

01688568555

 

 

 

 

2. Đường Thị Thanh Hoa

Tổ viên

 

 

 

 

 

 

 

2

1. Hoàng Thị Nhung

Tổ trưởng

Thứ 5

Ngày 26/1/2017

( Tức ngày 29 tết)

01686167489

 

2. Trần Thị Thúy Hường

Tổ viên

 

3. Nguyễn Thị Kim Hoa

Tổ viên

 

 

 

 

3

1. Hoàng Thị Thảo

Tổ trưởng

Thứ sáu

ngày 27/01/2017

(Tức ngày 30 tết)

0986059846

 

 

 

 

2.Nguyễn Thị Yến

Tổ viên

 

3.Vũ Thúy Liễu

Tổ viên

 

4.

Tổ viên

 

4

1. Trần Thị Quý

Tổ trưởng

Thứ bẩy

ngày 28/01/2017

( Tức ngày 01 tết)

0988139882

 

 

 

 

2. Trịnh Thị Ánh

Tổ viên

 

3. Đỗ Thị Thùy

Tổ viên

 

 

5

1. Lương Thị Phương

Tổ trưởng

Chủ nhật

ngày 29/01/2017

(Tức ngày 02 tết)

0984077848

 

 

 

2.Dương Thị Quyên

Tổ viên

3.Hoàng Hải Yến

Tổ viên

 

 

6

1. Nguyễn TThanh Xuân

Tổ trưởng

Thứ hai

ngày 30/2017

(Tức ngày 03 tết)

0986517946

 

 

 

2. Nguyễn Thị Thu

Tổ viên

 

3. Nguyễn Thị Giáp

Tổ viên

 

 

 

 

 

 

 

7

1.Bùi Thị Hương

Tổ trưởng

Thứba

Ngày31/1/2017

(Tức ngày 04tết)

01632498611

 

2.Đỗ Thị Thùy

Tổ viên

 

3. Lê Thị Thủy

 

 

8

 

1. Đoàn Thị Thúy

Tổ trưởng

Thứ tư

ngày 01/02/2017

(Tức ngày 05 tết)

0972443794

 

2. Trương Thị Hương

Tổ viên

 

3.An Thị Hoa

Tổ viên

 

 

9

1. Nông Thị Linh

Tổ trưởng

Thứ năm

ngày 2/02/2017

( Tức 6 tết)

0978066339

 

 

2. Hoàng Kim Phượng

Tổ viên

 

3. Nguyễn Thị Nhung

Tổ viên

 

 

 

 

 

 

 

* Bảo vệ thường trực:  Ông Dương Đình Hậu ( Bảo vệ trường Mầm non.

Số điện thoại: 0962126335.  Ngoài các ngày trong tuần các ngày thứ 7,CN. 24/24h. Các đ/c CBGV,NV trực 8/8h hàng ngày.

* 9h ngày 1/2/2017 toàn thể CBGV,NV có mặt tại trường gặp mặt đầu xuân , trồng cây, tổng vệ sinh trường, lớp sau những ngày nghỉ tết. Ngày thứ 6 ( 3/2/2017) toàn trường tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch

Lưu ý: + 5 tổ trưởng, tổ phó tối 30 tết có mặt tại trường làm lễ giao thừa. Các tổ  trực tết  hết ca phải giao ca trực và ghi vào sổ ký nhận theo từng ngày./.

 

Nơi nhận:

- UBND Xã (B/cáo);

- PGD ( B/cáo);

- Trường MN ( T/hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trương Thị Hương

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 56
Tháng 05 : 548
Năm 2021 : 6.895