Monday, 10/05/2021 - 03:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Ke hoach UDCNTT nam hoc 2016 - 2017

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

 TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Số: 137 /KH-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 24 tháng 10  năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin

Năm học 2016 – 2017


Thực hiện công văn Số: 789/CV-PGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2016 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 - 2017;

Thực hiện kế hoạch số 107/KH - TrMN ngày 20/9/2016 của Trường Mầm non Hoa Sen về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Trường mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.  Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của ngành về nhiệm vụ CNTT

Nhà trường nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Phòng GDĐT tại văn bản này về thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017.

2.  Phân công giáo viên phụ trách CNTT

Nhà trường phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ và giáo viên phụ trách triển khai nhiệm vụ CNTT.Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các tổ, nhóm công tác về thực hiện ứng dụng CNTT.

- Đ/c Hoàng Thị Thảo – Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân – Tổ trưởng tổ chuyên môn  – GV 5 tuổi

3.  Chuẩn bị tốt hạ tầng và thiết bị CNTT

- Nhà trường chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông internet để được cung cấp cáp đường truyền quang Internet, Vinaphone. Rà soát lại thiết bị tin học phục vụ cho dạy học tại nhà trường. Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: máy tính, máy in, máy photo… Mỗi bộ phận trong trường có máy tính dùng riêng cho hoạt động chuyên môn. Cán bộ Văn thư có máy tính nối mạng internet kết nối máy in, phục vụ cho việc tiếp nhận, xử lý văn bản qua hệ thống quản lý văn bản (QLVB) và hỗ trợ điều hành của nhà trường.

- Nhà trường có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của đơn vị, sử dụng các phần mềm có bản quyền; có thẻ diệt virus đối với các máy tính liên quan đến quản trị dữ liệu, website, kế toán tài chính, các máy tính soạn thảo các văn bản.

- Nhà trường xây dựng hộp thư riêng để triển khai các công việc tới các tổ chuyên môn, cá nhân từng CBGV, NV.

4. Tăng cường đầu tư trang thiết bị

- Mua sắm,  sửa chữa  máy tính, máy in, máy chiếu và các thiết bị nghe nhìn khác phục vụ trong công tác giảng dạy và quản lý trong nhà trường.

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự trang bị máy tính để bàn, máy tính xách tay và hòa mạng Internet phục vụ cho việc dạy học.

- Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính, máy in, máy chiếu và các thiết bị nghe nhìn định kỳ 1 lần/học kỳ.

- Lắp đặt, sửa chữa hệ thống Internet đến các phòng chức năng và các lớp học. Đảm bảo phục vụ tốt cho việc khai thác các thông tin trên mạng để phục vụ cho dạy và học.

5. Thiết lập hộp thư điện tử trong nhà trường.

- Đăng ký hộp thư điện tử cho 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường theo tên miền @thainguyen.edu.vn. và sử dụng thường xuyên trong công tác.

- Sử dụng có hiệu quả hộp thư của nhà trường và của cá nhân cán bộ giáo viên trong công việc hàng ngày.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin giáo dục, văn bản điều hành qua công thông tin của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

- Khai thác có hiệu quả các nội dung, thông tin thông qua hộp thư điện tử. Nhận kế hoạch, công văn, nhiệm vụ... thông qua thư điện tử để giảm bớt việc họp tập trung và phát hành văn bản giấy trong nhà trường.

6. Khai thác địa chỉ website của ngành và truy cập website của nhà trường.  

- Củng cố Ban quản lý và điều hành trang website. Bảo đảm các thông tin của nhà trường được đăng tải đầy đủ, thường xuyên, đúng quy định.

- Công khai các thủ tục hành chính, các kế hoạch công tác, kiểm tra nội bộ, các kết quả dạy học và rèn luyện của giáo viên và học sinh trên website của nhà trường để cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh cùng tìm hiểu.

- Hướng dẫn giáo viên cách truy cập các website của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ.

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên truy cập website của nhà trường và cùng nhau xây dựng nội dung, các chuyên mục trên website ngày càng phong phú.

-  Ngoài ra, thông qua các cổng thông tin trên, các cô giáo có thể hợp tác, chia sẻ, cung cấp thêm những nguồn thông tin về các mặt giáo dục: tài nguyên dạy học, kinh nghiệm, phương pháp dạy học....

7. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học:

 - Hướng dẫn cho GV tự triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy học.

- 100 % giáo viên soạn bài trên máy tính, tăng cường sử dụng các bài giảng trình chiếu trong các tiết dạy.

         - Tiếp tục khai thác có hiệu quả Phần mềm dinh dưỡng trong công tác nuôi dưỡng trẻ; Phần mềm PCGD trẻ em 5 tuổi; Phần mềm vui học Kidsmart cho trẻ mầm non.

- Tăng cường ƯDCNTT vào tất cả các hoạt động phù hợp.

- Tham gia dự thi các hội thi về ƯD CNTT do cấp trên tổ chức.

- UDCNTT vào các đợt thao giảng, hội thi giáo viên giỏi các cấp.

- Nhân rộng CBGV tham gia học trực tuyến hệ thống đào tạo bồi dưỡng trực tuyến dành cho CBQL,GVMN trong toàn quốc của Bộ GDDT. 

8. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề

- Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ.

- Sử dụng tốt phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.

- Phần mềm phổ cập giáo dục – chống mù chữ.

- Phần mềm thi đua khen thưởng

- Phần mềm quản lý nhân sự PMIS

- Tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả Phần mềm kế toán Misa trong quản lý tài chính của nhà trường.

- Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ, quản lý các mặt hoạt động mà mình phụ trách đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành đồng thời cập nhật và báo cáo thường xuyên.

- Cập nhật thông tin thường xuyên qua website của nhà trường.

- Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải sử dụng hệ thống email để tiếp nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị.

- Xử lý văn bản kịp thời từ hệ thống thông tin quản lý điều hành của cấp trên.

9. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng.

- Tập huấn cho 100% CBGV, NV  thực hiện công nghệ e-Learning trong bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trực tuyến qua mạng.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA

Bộ phận phụ trách CNTT của nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện đánh giá thi đua về ứng dụng CNTT. Đổi mới công tác thi đua về ứng dụng công nghệ thông tin thro hướng thiết thực và hiệu quả, các tiêu chí để đánh giá gồm: Thực hiện tốt việc sở dụng thư điện tử, số lượng bài trình chiếu được sử dụng trong giảng dạy hàng ngày, thao giảng, thi giảng...; cách trình bày thể thức văn bản trong bài soạn hàng ngày của cá nhân giáo viên và các văn bản của nhóm lớp gửi lên nhà trường; chất lượng tham gia các cuộc thi về CNTT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng về ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc. Hỗ trợ đồng nghiệp kiến thức và kỹ năng thao tác máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong đơn vị.

- Bộ phận chuyên môn trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào công tác đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu với BGH, Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt và nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của trường Mầm non Hoa Sen năm học 2016 - 2017. Đề nghị toàn thể CBQL, GV, NV nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (B/cáo);

- Ban giám hiệu (C/đạo);

- Các tổ chuyên môn (T/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Hương

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 56
Tháng 05 : 548
Năm 2021 : 6.895