Monday, 10/05/2021 - 03:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Ket qua thi dua dot 2 va hoc ky 1 nam hoc 2016 - 2017

CĐ Trường Mầm non Hoa Sen BẢNG TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRONG ĐƠN VỊ ĐỢT THI ĐUA II VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 STT Họ và tên Chức vụ Đợt II Học kỳ I Ghi chú XL A XL B XL C XL A XL B XL C 01 Trương Thị Hương HT A A 02 Trần Thị Quý PHT A A 03 Hoàng Thị Thảo PHT A A 04 Đường Thị Thanh Hoa KT A B Chậm HS 05 Trần Thị Hường YT A A 06 Hoàng Thị Nhung GV A A 07 Nguyễn Thị Kim Hoa GV A A 08 Nguyễn Thị Thanh Xuân GV A A 09 Nguyễn Thị Thu GV A A 10 Nguyễn Thị Hải Yến GV A A 11 Vũ Thúy Liễu GV A A 12 Dương Thị Quyên GV A A 13 Phạm Thị Chi GV NTS 14 Bùi Thị Hương GV A A 15 Lê Thị Dung GV A A 16 Trần Thị Hà GV NTS 17 Lê Thị Thủy GV A A 18 Đỗ Thị Thùy GV A A 19 An Thị Hoa GV A A 20 Nông Thị Linh GV A A 21 Trịnh Thị Ngọc Ánh GV A A 22 Đặng Thị Nhiễu GV A A 23 Nguyễn Thị Giáp GV A A 24 Lương Thị Phương GV A A 25 Đoàn Thị Thúy GV A A 26 Hoàng Kim Phượng GV A A 27 Hoàng Hải Yến GV A A 28 Trần Thị Thanh Thương GV A A 29 Nguyễn Thị Nhung GV A A 30 Triệu Thị Thảo NV NTS Tổng 27 26 1 4 Tổng hợp: Đợt 2: - Tổng số CBGV: 30 Đ/C - Số Đ/C được bình xét: 27 Đ/C - 3 Đ/C NTS Học kỳ I: - Tổng số CBGV: 30 Đ/C - Số Đ/C được bình xét: 27 Đ/C - 3 Đ/C NTS Đợt 2: 27/30 Đ/C Xếp loại A = 90% 0 Đ/C Xếp loại B = 0% 0 Đ/C Xếp loại C = 0% 3 Đ/C NTS = 10% Học kỳ I: 26/30 Đ/C Xếp loại A = 86,7% 1/30 Đ/C Xếp loại B = 3,3% 0 Đ/C Xếp loại C = 0% 3 Đ/C NTS = 10% Ngày 10 Tháng 01 năm 2017 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

CĐ Trường Mầm non Hoa Sen

 

BẢNG TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRONG ĐƠN VỊ

 ĐỢT THI ĐUA II VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đợt II

Học kỳ I

Ghi chú

XL

A

XL

B

XL

C

XL

A

XL

B

XL

C

01

Trương Thị Hương

HT

A

 

 

A

 

 

 

02

Trần Thị Quý

PHT

A

 

 

A

 

 

 

03

Hoàng Thị Thảo

PHT

A

 

 

A

 

 

 

04

Đường Thị Thanh Hoa

KT

A

 

 

 

B

 

Chậm HS

05

Trần Thị Hường

YT

A

 

 

A

 

 

 

06

Hoàng Thị Nhung

GV

A

 

 

A

 

 

 

07

Nguyễn Thị Kim Hoa

GV

A

 

 

A

 

 

 

08

Nguyễn Thị Thanh Xuân

GV

A

 

 

A

 

 

 

09

Nguyễn Thị Thu

GV

A

 

 

A

 

 

 

10

Nguyễn Thị Hải Yến

GV

A

 

 

A

 

 

 

11

Vũ Thúy Liễu

GV

A

 

 

A

 

 

 

12

Dương Thị Quyên

GV

A

 

 

A

 

 

 

13

Phạm Thị Chi

GV

 

 

 

 

 

 

NTS

14

Bùi Thị Hương

GV

A

 

 

A

 

 

 

15

Lê Thị Dung

GV

A

 

 

A

 

 

 

16

Trần Thị Hà

GV

 

 

 

 

 

 

NTS

17

Lê Thị Thủy

GV

A

 

 

A

 

 

 

18

Đỗ Thị Thùy

GV

A

 

 

A

 

 

 

19

An Thị Hoa

GV

A

 

 

A

 

 

 

20

Nông Thị Linh

GV

A

 

 

A

 

 

 

21

Trịnh Thị Ngọc Ánh

GV

A

 

 

A

 

 

 

22

Đặng Thị Nhiễu

GV

A

 

 

A

 

 

 

23

Nguyễn Thị Giáp

GV

A

 

 

A

 

 

 

24

Lương Thị Phương

GV

A

 

 

A

 

 

 

25

Đoàn Thị Thúy

GV

A

 

 

A

 

 

 

26

Hoàng Kim Phượng

GV

A

 

 

A

 

 

 

27

Hoàng Hải Yến

GV

A

 

 

A

 

 

 

28

Trần Thị Thanh Thương

GV

A

 

 

A

 

 

 

29

Nguyễn Thị Nhung

GV

A

 

 

A

 

 

 

30

Triệu Thị Thảo

NV

 

 

 

 

 

 

NTS

Tổng

 

27

 

 

26

1

 

4

 

Tổng hợp:

Đợt 2:

- Tổng số CBGV: 30 Đ/C

- Số Đ/C được bình xét: 27 Đ/C

- 3 Đ/C NTS

Học kỳ I:

- Tổng số CBGV: 30 Đ/C

- Số Đ/C được bình xét: 27 Đ/C

- 3 Đ/C NTS

 

Đợt 2:

27/30 Đ/C Xếp loại A = 90%

0 Đ/C Xếp loại B = 0%

0 Đ/C Xếp loại C = 0%

3 Đ/C NTS = 10%

Học kỳ I:

26/30 Đ/C Xếp loại A = 86,7%

1/30 Đ/C Xếp loại B = 3,3%

0 Đ/C Xếp loại C = 0%

3 Đ/C NTS = 10%

 

Ngày 10 Tháng 01 năm 2017

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Đặng Thị Nhiễu

                                                                     

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 56
Tháng 05 : 548
Năm 2021 : 6.895