Friday, 25/06/2021 - 09:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Quy chế chuyên môn năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD ĐT ĐAỊ TỪ

PHÒNG GD ĐT ĐAỊ TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

Số: 127 /QC - TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 8 tháng 10 năm 2016

 

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ vào QĐ số 05/ VBHN – BGDĐT ngày 13/2/2014 Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ QĐ số 1495/QĐ – UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số: 107/KH – TrMN ngày 20/9/2016 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường mầm non Hoa Sen.

Thực hiện Quyết định số: 119/QĐ TrMN ngày 03/10/2016 về việc QĐ phân công nhiệm vụ cụ thể chơ CBGV,NV trường mầm non Hoa Sen năm học 2016 – 2017.

Trường mầm non Hoa Sen xây dựng Quy chế chuyên môn năm học 2016- 2017 với các nội dung trọng tâm như sau:

 

CHƯƠNG I. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 1. Tổ chuyên môn:

1. Cơ cấu tổ:

Tổ chuyên môn được thành lập theo quy định tại Điều 14 - Điều lệ trường Mầm Non của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

Toàn trường được bố trí thành 05 tổ  trong đó: 1 tổ văn phòng. 4 tổ chuyên môn.

- Tổ chuyên môn 1: Giáo viên khối nhà trẻ

- Tổ chuyên môn 2: Giáo viên khối 3 tuổi.

- Tổ chuyên môn 3: Giáo viên khối 4 tuổi.

- Tổ chuyên môn 4: Giáo viên khối 5 tuổi.

1.1.  Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; giúp tổ viên xây dựng kế hoạch giảng dạy học; kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện nghiêm túc việc dạy đúng, dạy đủ theo Phân phối chương trình của Bộ; thảo luận tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi tổ phụ trách; bàn các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  học sinh. Quản lý các thành viên của tổ, quản lý chuyên môn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Theo dõi các hoạt động toàn diện của tổ viên.

1.2. Xây dựng Kế hoạch giảng dạy của tổ.

2.3. Tổ chức trao đổi và đánh giá các công việc như: Giáo dục, làm đồ dùng dạy học… tổ chức dự giờ lên lớp của các thành viên trong tổ để rút kinh nghiệm, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ tổ viên.

1.4. Thảo luận về các biện pháp xây dựng và đăng kí các tiêu chí, chỉ tiêu của từng học kì và cả năm học cho từng thành viên trong tổ, lớp, được nhận xét đánh giá hàng tháng, từng kỳ và cả năm học. Sau đánh giá có biện pháp khắc phục những hạn chế cho tháng sau, kỳ sau.

1.5. Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét và đánh giá tổ viên, thảo luận kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ của giáo viên, bao gồm cả việc dạy bồi dưỡng, dạy các bài  khó, trao đổi kinh nghiệm thiết kế bài dạy. Tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ, đánh giá chất lượng giờ dạy của các thành viên trong tổ.

1.6. Việc theo dõi kiểm tra giáo viên của tổ trưởng phải làm thường kỳ, có kế hoạch và công khai.

1.7. Đánh giá, xếp loại CBGV hàng kì và hàng năm. Đề nghị hiệu trưởng khen thưởng hoặc kỷ luật giáo viên.

 2. Chế độ kiểm tra,  hội họp

2.1. Kiểm tra giáo án, việc thực hiện chương trình của giáo viên: 1 tháng/lần (Vào thứ 6 tuần thứ 4 trong tháng)

2.2. Tổ chuyên môn mỗi tháng họp 2 lần ( Sinh hoạt tổ, thảo luận lịch báo giảng và kiểm điểm, đánh giá xếp loại giáo viên trong tháng)

2.3. Việc sinh hoạt tổ chuyên môn cần bàn đúng nội dung, tránh bàn tràn lan, chiếu lệ, hình thức dẫn đến hiệu quả không cao,

3. Quy định về hồ sơ của tổ chuyên môn:

3.1. Kế hoạch hoạt động năm, học kỳ, tháng, trọng tâm tháng của Tổ.

3.2. Sổ ghi biên bản các cuộc họp của Tổ chuyên môn.

3.3. Sổ theo dõi thi đua.

a. lí lịch giáo viên trong tổ.

b. Danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân trong năm học trước.

c. Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong năm.

d. Bảng chấm điểm thi đua.

e. Tổng hợp kết quả thi đua tháng.

f. Tổng hợp kết quả thi tay nghề, làm đồ dùng, đồ chơi, hội thi, hội giảng, kiểm tra chuyên đề, toàn diện...

Hồ sơ tổ chuyên môn do tổ tr­ưởng, tổ phó chuyên môn xây dựng, ký duyệt ban giám hiệu hằng tháng, quản lý, cuối năm học nộp về lưu tại hồ sơ của trường

Điều 2. Đối với giáo viên.

1. Nhiệm vụ của giáo viên:

1.1 Giáo viên làm công tác nuôi dưỡng.

- Đảm bảo mức ăn tối thiểu 12.000đ/trẻ/ngày.

- Thực đơn: Nghiêm túc thực hiện thực đơn riêng của từng mùa. Chú trọng cải tiến các món ăn và phối hợp các món ăn trong ngày hợp lý, tăng cường rau xanh cho trẻ trong các bữa ăn chiều; tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu dinh dưỡng, sẵn có ở địa phương.

 - Đảm bảo nước uống cho trẻ đủ, vệ sinh và phù hợp với thời tiết. Có bình ủ nước nóng phải đảm bảo nhiệt độ nước an toàn cho trẻ.

- Thực hiện đúng các nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng. Đảm bảo quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của trẻ . Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc công khai thực đơn, thực phẩm, đơn giá hàng ngày.

- Sử dụng phần mềm quản lý nuôi dưỡng cần mở đủ theo mẫu các loại sổ sách nuôi dưỡng theo quy định.

- Phải hoàn thiện chứng từ tiền ăn của trẻ hàng ngày, thanh quyết toán tiền ăn của trẻ có thể theo tuần hoặc theo tháng. Cuối tháng phải quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Tiền ăn của trẻ bao gồm cả tiền chất đốt. Không sử dụng tiền ăn của trẻ vào bất kỳ mục đích nào khác. Tuyệt đối không sử dụng tiền ăn của trẻ để mua đồ dùng, nước rửa vệ sinh…

- Tổ chức ăn trưa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: Duy trì thực đơn riêng không trùng thực đơn của trẻ, có đủ sổ sách chấm ăn, thanh toán, chi chợ công khai, minh bạch.

- Chế biến đúng thực đơn, đủ định lượng theo xuất ăn hàng ngày của trẻ. Không để thừa, thiếu quá 1 xuất ăn/ ngày/  Thực phẩm thừa trong ngày phải trả lại nơi cung ứng, không để lưu tại nhà trường.

- Tổ chức ăn trưa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: Duy trì thực đơn riêng không trùng thực đơn của trẻ, có đủ sổ sách chấm ăn, thanh toán, chi chợ công khai, minh bạch.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung “ Quy tắc ứng xử trong trường mầm non”

1.2. Giáo viên chủ nhiệm lớp:

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ, đối xử công bằng với trẻ, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ.

- Tổ chức đầy đủ các hoạt động trong ngày của trẻ theo đúng quy định.

- Tổ chức bữa ăn cho trẻ đúng quy trình. không cắt xén khẩu phần ăn của trẻ tại .

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy và giáo dục theo đúng Chương trình giáo dục mầm non. Chuẩn bị và soạn bài theo quy định trước khi lên lớp. Thực hiện việc giảng dạy có đồ dùng dạy học, không dạy chay. Soạn bài trước 3 ngày theo quy định. Tham gia quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Đảm bảo có đủ hồ sơ giáo án theo yêu cầu. Tích cực tham gia các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và nhà trường.

- Thường xuyên tự rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt để nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. Tự bồi dưỡng và tham gia tốt các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do trường hoặc ngành tổ chức.Tích cực dự giờ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Tích cực tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, điều lệ trường Mầm Non và Pháp lệnh cán bộ, viên chức; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chịu sự điều hành về chuyên môn của Tổ trưởng chuyên môn và các cấp quản lý giáo dục.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh;  đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.

- Phối hợp với gia đình và Đoàn thể trường trong các hoạt động giảng dạy và chăm sóc giáo dục học sinh. Tích cực tham gia hoạt động của Công đoàn, Nữ công và các hoạt động khác trong Nhà trường. Thực hiện tốt các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

-Thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh để làm tốt công tác kết hợp giáo dục học sinh. các tổ chức xã hội có liên quan để làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Nhận xét, đánh giá các chủ đề, đánh giá trẻ, theo dõi trẻ chuyên cần đúng, chính xác

- Làm tốt công tác tham mưu, giúp hiệu trưởng đề ra các biện pháp nhằm kết hợp tốt giữa Nhà trường – gia đình – xã hội trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh.

2. Quy định về hồ sơ:

 - CBGV,NV có đủ hồ sơ cá nhân, hồ sơ nhóm lớp theo công văn số 636/PGD ĐT – GDMN ngày 19/8/2016 của Phòng GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017.  

* Kế hoạch giáo dục:

- Soạn bài đầy đủ theo phân phối ch­ương trình, nâng cao chất l­ượng bài soạn cao. Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp, đúng quy cách theo hướng dẫn chung của Sở GD&ĐT (Font Times New Roman cỡ chữ 14). Không ngừng cải tiến ph­ương pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng theo hư­ớng phát huy tính tích cực, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh “ Lấy trẻ làm trung tâm”. Kế hoạch phải soạn trước khi giảng dạy 3 ngày, không sao chép của đồng nghiệp.

- Duyệt Kế hoạch Ban giám hiệu vào thứ 5, 6 hằng tuần. Khi duyệt giáo viên phải mang cả quyển Kế hoạch tránh mang từng tờ đi duyệt.

-  Kế hoạch  đư­ợc thực hiện theo các cách: Soạn trực tiếp trên sổ cỡ A4 hoặc soạn trên máy vi tính in trên khổ A4 được kẹp theo từng quyển theo từng chủ đề riêng biệt.

-  Số lần kiểm tra hồ sơ, giáo án: Theo 4 đợt thi đua, Có chữ ký của Tổ trưởng chuyên môn. Ngoài ra, ban giám hiệu sẽ kiểm tra đột xuất giáo án của bất kỳ giáo viên.

Ghi chú: Đối với những giáo viên có Kế hoạch sao chép giống nhau Ban giám nhà trường sẽ không xét thi đua của đợt đang thực hiện, Yêu cầu lên kế hoạch viết tay. 

* Sổ dự giờ - Bồi dưỡng chuyên môn – Hội họp:

Sử dụng mẫu sổ chung Phòng GDĐT ban hành. Ghi chép, chấm điểm và xếp loại đầy đủ, cụ thể phần đánh giá xếp loại và tiến trình giờ dạy trong sổ dự giờ. 4 hoạt động/ tháng.

- Phần ghi chép các buổi hội họp cần ghi chép đầy đủ, rõ ràng, cụ thể từng lần họp ( Họp hội đồng, họp chuyên môn, họp công đoàn, họp tổ khối…) dự các buổi họp đúng giờ theo yêu cầu của từng buổi họp.

Phần ghi bồi dưỡng chuyên môn cần ghi chép đầy đủ, rõ ràng, khoa học, ghi chép tất cả các buổi bồi dưỡng chuyên môn của trường, phòng và tổ khối. Cần lưu ý đến cần lưu ý tới công tác tự bồi dưỡng chyên môn, nghiệp vụ.

3. Lên lớp.

- Chuẩn bị chu đáo tr­ước khi lên lớp.

- Ra vào lớp đúng giờ quy định.

- Tr­ước mỗi buổi học giáo viên cần lưu ý khâu vệ sinh, sỹ số học sinh và các quy định khác của nhà trư­ờng.

- Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự; xư­ng hô mô phạm, không đút tay vào túi quần, không sử dụng điện thoại di động; Không làm việc riêng trong giờ học.

- Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh.

- Chịu trách nhiệm quản lý học sinh.

- Nhận xét đánh giá cuối ngày theo đúng quy định.

4 . Dự giờ.

- Lịch dự giờ theo kế hoạch của nhà trường. Hoạt động thăm lớp dự giờ có thể thực hiện theo định kì hoặc đột xuất.

- Mỗi giáo viên phải được Ban giám hiệu hoặc Tổ chuyên môn dự ít nhất 5 tiết/năm học.

- Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy. Có biên bản của tổ chuyên môn kèm theo.

Điều 3. Đối với nhân viên.

* Kế toán.

- Hoàn thành và quản lý hồ sơ theo đúng quy định.

- Quản lý theo dõi tài chính ngân sách nhà nước, các khoản thu khác của nhà trường  để tham mưu ban lãnh đạo

- Thanh quyết toán đúng, đủ đúng nguyên tắc cho tập thể, cá nhân đi công tác theo quy chế chi tiêu nội bộ, theo các hạng mục

- Hồ sơ chứng từ kế toán đúng nguyên tắc đóng gáy theo từng tháng, quý...

- Phối hợp với cô nuôi hoàn thành hồ sơ chi ăn đúng thời gian quy định

- Đi làm đúng giờ theo quy định.

* Y Tế.

-Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT Quy định về công tác y tế trường học; Thực hiện Quyết định số: 119/QĐ TrMN ngày 03/10/2016 về việc QĐ phân công nhiệm vụ cụ thể chơ CBGV,NV trường mầm non Hoa Sen năm học 2016 – 2017.

Trường mầm non Hoa Sen

* Văn thư; Thực hiện Quyết định số: 119/QĐ TrMN ngày 03/10/2016 về việc QĐ phân công nhiệm vụ cụ thể chơ CBGV,NV trường mầm non Hoa Sen năm học 2016 – 2017. Trường mầm non Hoa Sen

5. Chế độ thống kê, báo cáo:

Tập thể tổ, cá nhân báo cáo định kì, đột xuất, Yêu cầu phải đúng, đủ, kịp thời mọi sự sai sót phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

6. Chế độ làm việc:

* Cá nhân nghỉ giải quyết việc riêng:  Theo Điều 116 BLLĐ. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với BGH được biết khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

+ Nghỉ từ 1 – 3 ngày theo chế độ trên viết giấy xin phép ghi rõ làm gì, ở đâu cho Lãnh đạo nhà trường;

+ Nghỉ từ 3 ngày trở lên nhà trường không đủ thẩm quyền cho nghỉ, cá nhân viết giấy xin phép Phòng giáo dục và đào tạo;

Ghi chú: Đối với CBGV,NV nghỉ giải quyết việc riêng theo chế độ nhà trường phân công người vào lớp làm thay ( nếu có người làm).

Đối với CBGV,NV nghỉ giải quyết việc riêng, đột xuất không theo theo chế độ nhà trường không phân công người vào lớp làm thay, hai cô ở lớp tự bố trí báo với BGH trước khi nghỉ ( Tối đa 40 ngày /năm học).

-  Nếu CBGV được Phòng GD&ĐT điều động đi công tác phải nhận công lệnh trực tiếp từ Hiệu trưởng Hoặc phó hiệu trưởng và báo cáo việc thực hiện quy trình bố trí dạy thay trong thời gian đi công tác.

- Đối với CBGV được nghỉ hè, lễ tết  theo quy định;

- Đối với nhân viên được lễ tết theo quy định.

Điều 3. Kỷ luật lao động.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý lao động, không đi muộn về sớm bỏ các hoạt động, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình. Không tự ý đổi, bài, đổi giờ hoặc tự ý nhờ ng­ười dạy thay.

-  CBGV nghỉ phải làm giấy phép ghi rõ lý do xin nghỉ, Trình Hiệu tr­ưởng hoặc Phó hiệu trưởng quyết định, Chấm công đầy đủ

-  Khi xin phép BGH thì BGH phải chuyển giấy phép về cho tổ trưởng (ngư­ời nghỉ phải đề xuất tr­ước ít nhất 02 ngày tr­ước khi nghỉ trừ trường hợp đột xuất).

- Giáo viên không duyệt Kế hoạch giáo dục, hồ sơ ; không đảm bảo những quy định tại quy chế này lần thứ nhất: Nhắc nhở. Lần thứ 2 lập biên bản, hạ bậc thi đua khen thưởng hạ bậc xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Đánh giá viên chức cuối năm. Lưu hồ sơ cá nhân. 

- GV xâm phạm thể chất và tinh thần, gây tai nạn đến trẻ, nhà trường lập biên bản, không xét thi đua, không đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ. ( Tùy thuộc vào tính chất sự việc sảy ra để thành lập hội đồng kỷ luật theo đúng quy định của nhà nước).

 

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên nội dung quy định trong quy chế này, tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế của cán bộ, giáo viên, thường xuyên, định kì khi có văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, của các cấp quản lý để điều chỉnh kịp thời Quy chế phù hợp với quy định của cấp trên và thực tiễn tại trường.

Điều 2. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn

Hướng dẫn để cán bộ, giáo viên tổ mình phụ trách nghiêm túc thực hiện nội dung đã được quy định trong quy chế này. Trong quá trình thực có nội dung nào chưa phù hợp kịp thời góp ý để BGH xem xét, quyết định điểu chỉnh, bổ sung. Nghiên cứu các văn bản có liên quan để làm căn cứ tổ chức điều hành nhiệm vụ giảng dạy của tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên.

 Điều 3. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Cán bộ giáo viên căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc thực hiện nội dung quy định tại Quy chế này.

 Điều 4. Trách nhiệm của các Tổ chức đoàn thể

Căn cứ nhiệm vụ, phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế.

Trên đây là Quy chế chuyên môn của trường mầm non Hoa Sen năm học 2016 – 2017. Đề nghị CBGV,NV nghiêm túc thực hiện Quy chế này./.

 

Nơi nhận:

-          Phòng GDĐT (Báo cáo);

-          Trường MN ( thực hiện);

       - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Hương

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 38
Tháng 06 : 1.299
Năm 2021 : 9.876