Friday, 25/06/2021 - 10:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Kế hoạch thu - chi các khoản, năm học 2020-2021

        PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 271/KH -TrMN – BĐDCMHS                                         TT Hùng Sơn, ngày 11 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thu - Chi  các khoản: Năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện Công văn số 473/PGD ĐT Đại Từ ngày 10/09/2020 về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021.

Căn cứ vào báo cáo quyết toán các khoản đóng góp năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào Hội nghị họp ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020 ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc bàn lấy ý kiến thống nhất các khoản năm học 2020 – 2021;

Căn cứ vào tờ trình số 270/TTr – TrMN ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc Thu – chi các khoản năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Hoa Sen

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Hoa Sen.

Trường mầm non Hoa Sen phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch thu - chi các khoản với cha mẹ học sinh để nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ thay cho cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, các điều kiện phục vụ học sinh tại trường mầm non trong năm học 2020– 2021  như sau:

I. THU – CHI THEO QUY ĐỊNH: Thu học phí đối với nhà trẻ 75.000/tháng; đối với mẫu giao 50.000/ tháng. Chi theo quy định.

II.CÁC KHOẢN THU– CHI THOẢ THUẬN:

  1. Tiền ăn bán trú của trẻ: 16.000/ trẻ/ngày ( Quyết toán hồ sơ riêng).
  2. Tiền mua sắm chăm sóc bán trú, đồ dùng thiết bị phụ  vụ trực tiếp cho trẻ. ( Kèm theo bảng dự trù chi tiết)

III. CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG TỰ NGUYỆN : ( Kèm theo Kế hoạch số 281/KH – TrMN, ngày 21/9/2020  của trường mầm non Hoa Sen ).

IV. CÁC KHOẢN THU HỘ

1.Bảo hiểm thân thể: Phụ huynh tự nguyện tham gia ở các mức. 75.000; 100.000; 120.000/trẻ/năm (Nộp cho Công ty bảo hiểm Bảo Việt).

2. Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, trường. Phụ huynh tham gia

3. Tiền tin nhắn điện tử ( Sổ liên lạc) phụ huynh tham gia ở mức.60.000  (Nộp cho Viettel)

IV CÁC KHOẢN THU HỘ - CHI HỘ:  Đồ dùng đồ chơi, học liệu, theo từng lứa tuổi: ( Có bảng dự trù chi tiết của 12 lớp kèm theo) 

339 học sinh x 200.000 = 67.800.000đ

Trên đây là dự kiến Kế hoạch Thu - Chi các khoản năm học 2020 – 2021.  Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với Trường mầm non Hoa Sen Báo cáo UBND Thị trấn Hùng Sơn, Phòng giáo dục đào tạo Đại Từ, có ý kiến chỉ đạo phê duyệt để nhà trường tổ chức thực hiện./.

 

     BAN ĐẠI DIỆN                                                                  HIỆU TRƯỞNG

CHA MẸ  HỌC SINH

 

Nguyễn Huy Sơn                                                                   Trương Thị Hương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TT HÙNG SƠN                        PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT: ( B/cáo);

- Đảng  ủy TT Hùng Sơn( B/cáo);

- UBND TT Hùng Sơn: ( B/cáo);

- Trường MN ( T/ hiện)

- Ban đại diện CMHS ( P/ hợp thực hiện);

- Lưu: VT, HSKT.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 38
Tháng 06 : 1.300
Năm 2021 : 9.877