Tuesday, 16/08/2022 - 19:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MÂM NON HOA SEN

                            Số:  231/ KH - TrMN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Thị trấn Hùng Sơn, ngày 27 tháng 07 năm 2020

 

 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Căn cứ vào QĐ số 05/VBHN – BGDĐT ngày 13/2/2014 của Bộ giáo dục ban hành Điều lệ trường mầm non sửa đổi QĐ số 14/2008/QĐ – BGDĐT ngày 7/4/2008.

Thực hiện công văn số: 275/PGDĐT ngày 04/06/2020 của Phòng GDĐT Đại Từ về việc Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 53/ KH – TRMN ngày 26/3/2020 về lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020 – 2021.

Căn cứ vào điều kiện CSVC, số trẻ trên địa bàn, số biên chế giáo viên hiện có của trường mầm non Hoa Sen.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 trường mầm non Hoa Sen xây dựng Kế hoạch tuyển sinh như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1.Tổng số CBGV.NV:  32 đ/c. 28 đ/c biên chế ; 04 GV hợp đồng: Trong đó 03 BGH; 02 NV; 27 giáo viên.

2. Cơ sở vật chất:

- Đủ các phòng chức năng, bếp ăn bán trú.

- Tổng số 14 phòng học trong đó:

+ 14 phòng học kiên cố.

3.Tổng số trẻ trên địa bàn 451 trẻ. 7 tổ dân phố gồm:  Phố chợ 1; Phố  chợ 2; Phố Sơn Tập2; Phố Sơn Tập3;  Phố Cầu Thông; Phố Đình; Phố Tân Sơn;  

- Trẻ từ 0 – 2 tuổi: 185 trẻ

- Trẻ từ 3 – 5 tuổi: 266 trẻ trong đó

+ Trẻ 3 tuổi: 96 trẻ.

+ Trẻ 4 tuổi: 82 trẻ.

+ Trẻ 5 tuổi: 88 trẻ.

4. Số trẻ và số lớp hiện có của năm học 2019 – 2020 chuyển lên năm học 2020 – 2021. Tổng số: 261 trẻ trong đó.

  • Trẻ 3 tuổi: 78 trẻ = 3 lớp.
  • Trẻ 4 tuổi: 78 trẻ = 03 lớp
  • Trẻ 5 tuổi: 105 trẻ = 04 lớp.

II.  Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng số:  345 trẻ = 13 lớp trong đó. 

- Trẻ nhà trẻ: 03 lớp:  80 trẻ ( 26 trẻ/lớp). Dự kiến nếu có giáo viên nhà trường mở thêm 01 nhóm trẻ 18 – 24 tháng tuổi.

- Mẫu giáo:     10 lớp: 265 trẻ Trong đó.

+ Trẻ 3 tuổi: 03 lớp =   80 trẻ ( 27 trẻ/lớp).

+ Trẻ 4 tuổi: 03 lớp =  80 trẻ ( 27 trẻ/lớp).

 + Trẻ 5 tuổi: 04 lớp = 105 trẻ( 26 trẻ/lớp).

 III. Nhu cầu cần có:

 1. Cơ sở vật chất:

- Phòng học: 14 phòng; 01 bếp ăn bán trú; đủ các phòng chức năng

2. CBGV,NV: 45 Đ/c trong đó ( Theo điều lệ trường mầm non).

- Ban giám hiệu: 03 Đ/c.

- Nhân viên: 02 đ/c.

- Giáo viên: 32 đ/c trong đó.

+ Nhà trẻ: 8  giáo viên.

+ Mẫu giáo: 22  giáo viên.

- Nhân viên nấu ăn: 7 nhân viên ; Nhân viên bảo vệ: 01 người

* Giáo viên, nhân viên còn thiếu: 12 người trong đó: 05 giáo viên; 07 nhân viên nấu ăn.

IV. Nội dung tuyển sinh:

1. Phương thức: Xét tuyển.

2. Đối tượng: Trẻ em sinh trong độ tuổi theo quy định của điều lệ trường mầm non cụ thể:

* Độ tuổi và sức khỏe:

- Độ tuổi: 

+ Trẻ nhà trẻ:  Trẻ sinh năm 2018: 03 nhóm = 80 trẻ. (Trẻ từ 24 tháng đến 36 tháng).

+ Mẫu giáo 3 tuổi: Trẻ sinh năm 2017.

+ Mẫu giáo 4 tuổi; Trẻ sinh năm 2016.

+ Mẫu giáo 5 tuổi: Trẻ sinh năm 2015.

- Sức khỏe: Trẻ phát triển bình thường.

Không tiếp nhận trẻ đang mắc các bệnh truyền nhiễm; bệnh bẩm sinh nguy hiểm; trẻ Khuyết tật nặng có hồ sơ của các cấp chứng nhận và đang được hưởng chế độ trợ cấp vào học trong trường mầm non.

3. Thời gian:

- Từ 20/7/2020 đến 31/07/2020. Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh; Báo cáo UBND Thị trấn Hùng Sơn phê duyệt.

- Từ 03/08/2020 đến 14/8/2020: Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, liêm iết thông báo; đăng trang Web về Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.

- Từ 17/8  đến 31/ 8/2020: Tiếp nhận hồ sơ; tổng hợp, phân chia nhóm lớp, đón trẻ đến trường khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên ( Thực hiện theo Quy định Khung thời gian thực hiện chương trình năm học của UBND Tỉnh, Huyện Đại Từ).

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

* Đối với những trẻ đã đi học tại trường mầm non Hoa Sen năm học 2019 – 2020. 

-  Giấy xác nhận học sinh thuộc diện ưu tiên như: Hộ nghèo, cận nghèo, chất độc da cam, khuyết tật, vùng 135... ( Bản chính).

* Đối với trẻ mới đi học năm đầu tiên:  2020 – 2021 gồm

- Đơn xin nhập học ( Nhà trường cung cấp mẫu cho phụ huynh);

- Phiếu nhập học ( Nhà trường cung cấp mẫu do Hiệu trưởng ký).

- Sổ hộ khẩu ( Poto chứng thực);           

- Giấy khai sinh ( Bản sao hoặc poto chứng thực từ bản gốc);

- Giấy khám sức khỏe: Đối với những trẻ có dấu hiệu sức khỏe trẻ không bình thường. Được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Sổ theo dõi sức khỏe ( Nhà trường cung cấp đối với những trẻ đi học năm đầu tiên).

- Giấy xác nhận học sinh thuộc diện ưu tiên như: Hộ nghèo, cận nghèo, chất độc da cam, khuyết tật, vùng 135... ( Bản chính).

- Thẻ bảo hiểm y Tế: Bản po to

 5 . Địa điểm: Tuyển sinh Tại trường mầm non Hoa Sen - Phố chợ 2 – huyện Đại Từ -  tỉnh Thái Nguyên.

6. Thời gian nhà trường tổ chức đón trẻ, ăn bán trú tại trường: Theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.( Có thông báo sau).

Lưu ý: Nhà trường sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ của học sinh đã học năm 2019 – 2020 lên lớp kế tiếp của trường.

Trong thời gian tuyển sinh trường mầm non Hoa Sen ưu tiên những trẻ trong độ tuổi từ 24 tháng đến 72 tháng tuổi trong địa bàn 7 khu phố (Phố chợ 1; Phố  chợ 2; Phố Sơn Tập2; Phố Sơn Tập3;  Phố Cầu Thông; Phố Đình; Phố Tân Sơn;)  thuộc Thị trấn Hùng Sơn.

Khi hết thời gian tuyển sinh nhà trường tiếp tục tuyển sinh trẻ ở các tổ dân phố giáp ranh và những trẻ có bố, mẹ làm việc ở các cơ quan trên địa bàn trung tâm Thị trấn Hùng Sơn,  trẻ trái tuyến ( Xã ngoài) theo từng độ tuổi nếu thiếu chỉ tiêu. Với điều kiện CSVC, giáo viên đáp ứng và đảm bảo an toàn, tổ chức các hoạt động trong trường mầm non.

- Đối với những trẻ đi học năm đầu phải có phiếu nhập học của Hiệu trưởng ký. Giáo viên không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Hoa Sen. Kính đề nghị UBND Thị trấn Hùng Sơn; Phòng GD ĐT Đại Từ có  ý kiến chỉ đạo. Kính mong các bậc phụ huynh quan tâm đế công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021 theo các nội dung trên, đúng thời gian quy định và đạt kết quả tốt./.

 

UBND THỊ TRẤN HÙNG SƠN

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Hương

Nơi nhận:

      - UBND Thị trấn Hùng Sơn( Phê duyệt).

- Phòng GD ĐT Đại Từ ( B/cáo);

- Trường MN Hoa Sen( T/hiện);

      - Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ TUYỂN SINH

Năm học 2020 - 2021

 

* Đối với những trẻ đã đi học tại trường mầm non Hoa Sen năm học 2019 – 2020. 

1.Giấy xác nhận học sinh thuộc diện ưu tiên như: Hộ nghèo, cận nghèo, chất độc da cam, khuyết tật, vùng 135... ( Bản chính).

* Đối với trẻ mới đi học năm đầu tiên:  2020 – 2021 gồm

1. Đơn xin nhập học ( Nhà trường cung cấp mẫu cho phụ huynh);

2. Phiếu nhập học ( Nhà trường cung cấp mẫu do Hiệu trưởng ký).

3.  Sổ theo dõi sức khỏe ( Nhà trường cung cấp đối với những trẻ đi học năm đầu tiên).

4. Sổ hộ khẩu ( Poto chứng thực);           

5. Giấy khai sinh ( Bản sao hoặc poto chứng thực từ bản gốc);

6.  Giấy khám sức khỏe: Đối với những trẻ có dấu hiệu sức khỏe trẻ không bình thường. Được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

7.  Giấy xác nhận học sinh thuộc diện ưu tiên như: Hộ nghèo, cận nghèo, chất độc da cam, khuyết tật, vùng 135... ( Bản chính).

8. Thẻ bảo hiểm y Tế.

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 73
Hôm qua : 53
Tháng 08 : 1.051
Năm 2022 : 17.122