Friday, 07/10/2022 - 02:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Thông báo Về việc CBGV,NV, phụ huynh thực hiện thời gian gửi, đón trả trẻ để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường mầm non.

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

Số:  152/TB- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Thị trấn Hùng Sơn, ngày  06 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc CBGV,NV, phụ huynh thực hiện thời gian gửi, đón trả trẻ để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường mầm non.

 

 

Thực hiện Công văn số 564/HD - PGD- YT ngày 31/8/2021 về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đại Từ năm học 2021 – 2022.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid – 19, để tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch covid – 19 trong trường học.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.Trường Mầm non Hoa Sen thông báo tới CBGV,NV, các bậc phụ huynh cho học sinh thực hiện thời gian đưa, đón con và các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 như sau:

1.Thời gian đưa trẻ - phân chia cổng cho phụ huynh đi gửi con.

- Buổi sáng: Từ 7h kém 15 phút  đến 8h

+ Cổng phụ: Gồm các bậc phụ huynh  của Khối 2 tuổi và lớp 3 tuổi A.

+ Công chính: Gồm các bậc phụ huynh của lớp 3 tuổi B, 3 tuổi C và khối 4,5 tuổi.

2.Thời gian đón trẻ - cổng chính và cổng phụ.

- Buổi chiều: Trả trẻ từ 15h30 phút đến 17h cụ thể.

+ Cổng chính + Cổng phụ:  Phụ huynh khối 2 tuổi, khối 3 tuổi đón con từ 15h30 phút đến 16h 10 phút.

+ Cổng chính + Cổng phụ: Phụ huynh khối 4 tuổi, khối 5 tuổi đón con từ 16h20 phút đến 17h.

 

 

3. Một số yêu cầu:

- Phụ huynh  đưa, đón con đúng giờ và quy định của nhà trường, không tập trung đông người trước cổng trường đảm bảo giãn cách phòng chống dịch.

- CBGV,NV, Phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc nội dung 5 K.

- CBGV,NV tích cực tuyên truyền tới các bậc phụ huynh thực hiện tốt các nội dung trên.

Trên đây là một số nội dung thông báo tới CBGV,NV thực hiện thời gian đưa, đón con, các biện pháp phòng, chống dich Covid – 19 của trường mầm non Hoa Sen. Kính mong CBGV,NV, các bậc phụ huynh phối hợp nghiêm túc thực hiện đến khi có thông báo mới./.

Nơi nhận:

- Phụ huynh học sinh ( T/hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Hương

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 422
Tháng 10 : 1.808
Năm 2022 : 23.717